Ανεμογεννήτριες

Υπάρχουν δύο τύποι ανεμογεννητριών σήμερα: οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα και οι ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα. Οι περισσότεροι ανεμόμυλοι είναι οριζόντιου άξονα.

oraxon.jpgkathaxon.jpg

Ανεμογεννήτριες Οριζόντιου Άξονα
Οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα έχουν πτερύγια που μοιάζουν με τους έλικες των αεροπλάνων. Μια χαρακτηριστική οριζόντια ανεμογεννήτρια είναι τόσο ψηλή όσο ένα κτήριο είκοσι ορόφων δηλαδή περίπου 60 μέτρα και έχει τρία πτερύγια που εκτείνονται 60 μέτρα. Οι μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες στον κόσμο έχουν πτερύγια μακρύτερα από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου! Πρέπει να έχουν μεγάλο ύψος, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τη μεγάλη κινητική δύναμη του ανέμου.

Ανεμογεννήτριες Κάθετου άξονα
Οι ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα έχουν πτερύγια που πηγαίνουν από πάνω έως κάτω και μοιάζουν με γιγαντιαία χτυπητήρια αυγών. Μια τέτοια μηχανή έχει ύψος περίπου 30 μέτρα και πλάτος περίπου 15.

prev_blue1.gif

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License