Οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε τον Προσομοιωτή Αιολικής Ενέργειας
rgh02bde.gif

Κατ’ αρχήν θα εμφανιστεί η παραπάνω εικόνα, έχοντας όλες τις παρακάτω ενδείξεις, από τις οποίες πρέπει να επιλέξουμε για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες προσομοίωσης που επιθυμούμε.

1. Από την παρακάτω ένδειξη, διαλέγουμε τον τύπο της ανεμογεννήτριας που θέλουμε.

popup01.gif

2. Από την ένδειξη που ακολουθεί, επιλέγουμε το περιβάλλον που θα την εγκαταστήσουμε. Η έκφραση Roughness class σημαίνει την κατηγορία τραχύτητας του περιβάλλοντος, δηλαδή αν έχει πολλά εμπόδια που να μειώνουν την ένταση του ανέμου. Π.χ. αν πατήσουμε 0 τραχύτητα, θα εμφανιστεί ένα περιβάλλον χωρίς καθόλου εμπόδια, όπως είναι η επιφάνεια της θάλασσας, ενώ αν πατήσουμε 5, θα εμφανιστεί μια πόλη με πολλά κτίρια, τα οποία κόβουν την ένταση του ανέμου και έτσι η ανεμογεννήτρια θα έχει πιο μικρή απόδοση σε ηλεκτρικό ρεύμα.

rghno.gif

3. Από τον παρακάτω δείκτη, θα ορίσουμε την ένταση που θέλουμε να έχει ο άνεμος.

scspeed.gif

4. Με τον ακόλουθο δείκτη, ορίζουμε το ύψος της ανεμογεννήτριας.

scheight.gif

5. Έχοντας κάνει όλες τις προηγούμενες επιλογές θα φανεί στον δείκτη που ακολουθεί τελικά, πόσο ρεύμα σε Kw θα παραχθεί, κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες.

windows.gif
Πειραματιστείτε με τις διαφορετικές επιλογές που σας δίνει ο προσομοιωτής και καταλήξτε κάτω από ποιές συνθήκες μια ανεμογεννήτρια έχει τη μεγαλύτερη απόδοση σε ηλεκτρικό ρεύμα.
Όπου χρειαστεί, ζητήστε τη βοήθεια της δασκάλας σας ή ενός Λεξικού!
prev_blue1.gif
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License