Προεκτάσεις
Wind.jpg

Προεκτείνοντας την παρέμβασή μας για την αιολική ενέργεια και τα αιολικά πάρκα, θα μπορούσαμε να επισκεφτούμε ένα κοντινό αιολικό πάρκο. Σε αυτή την επίσκεψη, οι μαθητές θα ενημερωθούν από τους υπεύθυνους για τον τρόπο λειτουργίας των ανεμογεννητριών, καθώς και για τα συνωδά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα. Επιπλέον, μια συζήτηση με τους κατοίκους των γειτονικών του πάρκου περιοχών, θα ήταν αρκετά βοηθητική, πριν τη σύνταξη του φυλλαδίου. Συνδυάζοντας τις δύο παραπάνω προτεινόμενες βιωματικές δραστηριότητες, θα εμπλουτίσουμε το ρεπερτόριο των μαθητών και παράλληλα θα τους κάνουμε να κατανοήσουν, τα όσα θα γράψουν στo φυλλάδιο.
Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης, μπορούμε να προβάλλουμε ένα κατάλληλο βίντεο ή να κάνουμε μια τηλεδιάσκεψη με εργαζόμενους σε αιολικό πάρκο ή με κατοίκους γειτονικών περιοχών.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License