Η ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
3_wind_turbines_ani.gif

Η ομάδα μας θα αναλάβει το μέρος του φυλλαδίου που έχει να κάνει με τις πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των ανεμογεννητριών και γενικότερα των αιολικών πάρκων. Αφού, λοιπόν, συλλέξουμε τις σχετικές πληροφορίες, θα γράψουμε το κείμενό μας ομαδικά και θα προσέξουμε να χρησιμοποιήσουμε απλή και κατανοητή γλώσσα.
Επιπλέον, θα επιμεληθούμε καλλιτεχνικά το μέρος του φυλλαδίου που μας αντιστοιχεί, με εικόνες. Μπορούμε εμείς οι ίδιοι να ζωγραφίσουμε αυτές τις εικόνες και κατόπιν να διαλέξουμε, ποιές νομίζουμε ότι είναι οι καταλληλότερες. Ας θυμηθούμε και τους πίνακες ζωγραφικής με τις ανεμογεννήτριες, που υπάρχουν στην αρχική σελίδα αυτού του wiki!

Για να συνεργαστούμε ευκολότερα έχει δημιουργηθεί ειδικά για εμάς ένα wiki (τύπος ιστοσελίδας), πάνω στο οποίο θα γράφουμε ομαδικά αυτά που μας έχουν ανατεθεί. Στο wiki μας, http://alteren.wikidot.com/ θα βρούμε πληροφορίες για το πώς θα το χρησιμοποιούμε και παράλληλα θα έχουμε και τη βοήθεια της δασκάλας μας.
Το σημαντικότερο είναι ότι για να εργαζόμαστε πάνω στο θέμα μας, δεν είναι απαραίτητο να βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο γεωγραφικό σημείο. Το κάθε μέλος της ομάδας μας από το σπίτι του, εφόσον έχει σύνδεση με το διαδίκτυο, μπορεί να συνδέεται με το wiki μας και να προσθέτει τα δικά του στοιχεία. Σε περίπτωση, που κάποιος από την ομάδα μας δεν έχει σύνδεση με το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιεί τους υπολογιστές του σχολείου ή κάποιου άλλου μέλους της ομάδας.

Και τώρα ας πάμε στο wiki μας… animated_arrow.gif

prev_blue1.gif
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License