Δημιουργοί
uoc.jpg

Το παρόν WikiQuESD αποτελεί μέρος της πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Καπρούτσου Αγγελικής, που πραγματοποιήθηκε στο Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, με επόπτη καθηγητή τον κ. Βασίλειο Μακράκη, συνεπόπτρια την επίκουρη καθηγήτρια κ. Νέλλη Κωστούλα και βοηθό τον υποψήφιο διδάκτορα κ. Μιχάλη Κλεισαρχάκη.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License