Διδακτικές Ενέργειες
1111.jpg
Το παρόν WikiQuESD έχει δημιουργηθεί, αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση μαθητών Έ & ΄ΣΤ τάξεων δημοτικού, γύρω από την αιολική ενέργεια και τα αιολικά πάρκα.Ο τρόπος που έχει σχεδιαστεί το wiki εισάγει τους μαθητές σε «εικονικά καθήκοντα», στα οποία καλούνται να ανταπεξέλθουν.

Η ακολουθία των διδακτικών ενεργειών έχει ως εξής:

Βορεοχώρι (Κ.Π.Α, 1 διδακτική ώρα)
Σε αυτό το μέρος του wiki, οι μαθητές ενημερώνονται για το θέμα που θα τους απασχολήσει, δηλαδή τη δημιουργία ενός αιολικού πάρκου σε ένα γειτονικό τους χωριό. Τους ζητείται, να βοηθήσουν τους κατοίκους αυτού του χωριού να αποφασίσουν, αν θέλουν την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου, συντάσσοντας ένα σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο. Προηγουμένως, όμως, πρέπει να παρακολουθήσουν την ενότητα αιολική ενέργεια.

Αιολική ενέργεια (Φυσικά, Μαθηματικά & Ιστορία 2-3 διδακτικές ώρες)
Στην ενότητα "Αιολική Ενέργεια" οι μαθητές ενημερώνονται για την ενέργεια του ανέμου, την εκμετάλλευση της, καθώς και για τα αιολικά πάρκα. Με παραπομπές-υπερσυνδέσεις μαθαίνουν για την ένταση των ανέμων, για τον θεό Αίολο και για τις ανεμογεννήτριες.

Σύνταξη ενημερωτικού φυλλαδίου (Γλώσσα & Καλλιτεχνικά, ανεξάρτητη διδακτικών ωρών)
Για να συντάξουν οι μαθητές το ενημερωτικό φυλλάδιο για τα αιολικά πάρκα, χωρίζονται σε τρείς ομάδες με διαφορετικά καθήκοντα η κάθε μία, στους ουδέτερους, στους θετικούς και στους αρνητικούς. Αναζητούν τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν, γράφουν το κείμενό τους και φροντίζουν να συνοδεύσουν το θέμα τους με κατάλληλες εικόνες που θα ζωγραφίσουν.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License