Το Βορεοχώρι
village-708932.jpg

Ένα χωρίο, που βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη μας, κρίθηκε από ειδικούς επιστήμονες ως μέρος αιολικής προτεραιότητας. Τι σημαίνει, όμως, αυτό; Σημαίνει ότι το μέρος είναι κατάλληλο για την δημιουργία ενός αιολικού πάρκου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Η έκταση, η οποία έχει επιλεγεί, βρίσκεται αρκετά κοντά στο χωριό (περίπου 2,5 χλμ. απόσταση) και γι’ αυτό το λόγο έχει ζητηθεί από τους κατοίκους του, να αποφασίσουν αν συμφωνούν με την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου. Το αν τελικά θα εγκατασταθεί ή όχι, θα κριθεί από τοπικές εκλογές που θα γίνουν στο χωριό. Οι Βορεοχωρίτες θα μπορούν να ψηφίσουν "ναι", "όχι" ή "λευκό".
Για τους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι ηλικιωμένοι, είναι αρκετά δύσκολη η απόφαση. Βλέπετε, δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να καταλάβουν τα όσα τους λένε οι υπεύθυνοι του έργου. Επιπλέον, παρασύρονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που και δυσνόητη γλώσσα χρησιμοποιούν και εκφράζουν διάφορα συμφέροντα.
Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα να τους βοηθήσουμε να αποφασίσουν αν θέλουν ή όχι το αιολικό πάρκο; Θα συγκεντρώσουμε πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του, καθώς και για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει.
Θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τους κατοίκους του χωριού, συντάσσοντας ένα ενημερωτικό φυλλάδιο, στο οποίο θα χρησιμοποιήσουμε απλά και κατανοητά λόγια. Το φυλλάδιο θα έχει τρία μέρη: 1) τη λειτουργία ενός αιολικού πάρκου, 2) τα υπέρ της λειτουργίας και 3) τα κατά της λειτουργίας.
Για να είμαστε αποτελεσματικότεροι στη σύνταξη του ενημερωτικού φυλλαδίου θα χωριστούμε σε τρείς ομάδες, με βάση τα τρία μέρη του φυλλαδίου :

Στους ουδέτερους, οι οποίοι θα δίνουν μόνο σχετικές πληροφορίες.

Στους θετικούς, οι οποίοι θα παρουσιάζουν επιχειρήματα υπέρ της δημιουργίας αιολικού πάρκου.

Και στους αρνητικούς, οι οποίοι θα παρουσιάζουν επιχειρήματα κατά της δημιουργίας του πάρκου.

Προτού, όμως, αναλάβουμε τις δραστηριότητες των ομάδων μας, ας μάθουμε χρήσιμες πληροφορίες για την αιολική ενέργεια και τα αιολικά πάρκα, παρακολουθώντας την παρακάτω ενότητα:
aioliki_htm_cmp_-omi010_bnr.gif

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License