Προσομoιωτής Ανεμογεννήτριας

Πατώντας στην ανεμογεννήτρια, θα ανοίξει ο προσομοιωτής!

Συμβουλευτείτε ή εκτυπώστε τις Oδηγίες, πριν ανοίξετε το πρόγραμμα.

w_g.gif
prev_blue1.gif
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License