Ένταση Ανέμου

Ως κατεύθυνση ανέμου θεωρείται η διεύθυνση από την οποία πνέει ο άνεμος και ως ένταση του ανέμου θεωρείται το μέτρο της ταχύτητας του ανέμου. Η ένταση του ανέμου μπορεί να μετρηθεί με διάφορες εμπειρικές και αριθμητικές κλίμακες. Μια ευρέως διαδεδομένη εμπειρική κλίμακα είναι η κλίμακα Beaufort, ενώ αριθμητικές κλίμακες είναι τα m/s, km/h και οι κόμβοι. Στοv ακόλουθο πίνακα δίνεται η αντιστοιχία της κλίμακας Beaufort με τα m/s, τα km/h και τους κόμβους.

123.jpg
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>aNobii Title of badge</title>
</head>
 
<body>
 
<?xml version="1.0"?>
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "xhtml11.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
       xml:lang="en"><head><meta name="author" content="Created with Hot Potatoes by Half-Baked Software, registered to aggeliki."></meta><meta name="keywords" content="Hot Potatoes, Hot Potatoes, Half-Baked Software, Windows, University of Victoria"></meta>
 
<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" />
<meta name="DC:Creator" content="aggeliki" />
<meta name="DC:Title" content="&#x03A4;&#x03B1;&#x03B9;&#x03C1;&#x03B9;&#x03AC;&#x03BE;&#x03C4;&#x03B5; &#x03C4;&#x03B7;&#x03BD; &#x03AD;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B1;&#x03C3;&#x03B7; &#x03C4;&#x03BF;&#x03C5; &#x03B1;&#x03BD;&#x03AD;&#x03BC;&#x03BF;&#x03C5; (&#x03C3;&#x03B5; Beaufort) &#x03BC;&#x03B5; &#x03C4;&#x03BF; &#x03CD;&#x03C8;&#x03BF;&#x03C2; &#x03C4;&#x03C9;&#x03BD; &#x03BA;&#x03C5;&#x03BC;&#x03AC;&#x03C4;&#x03C9;&#x03BD; (&#x03C3;&#x03B5; m) &#x03C0;&#x03BF;&#x03C5; &#x03C0;&#x03C1;&#x03BF;&#x03BA;&#x03B1;&#x03BB;&#x03B5;&#x03AF;.
&#x039D;&#x03B1; &#x03C3;&#x03C5;&#x03BC;&#x03B2;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BB;&#x03B5;&#x03C5;&#x03C4;&#x03B5;&#x03AF;&#x03C4;&#x03B5; &#x03C4;&#x03BF;&#x03BD; &#x03C0;&#x03AF;&#x03BD;&#x03B1;&#x03BA;&#x03B1; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03BD;&#x03B1; &#x03BB;&#x03CD;&#x03C3;&#x03B5;&#x03C4;&#x03B5; &#x03C4;&#x03B7;&#x03BD; &#x03AC;&#x03C3;&#x03BA;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B7;!" />
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
 
<title>
&#x03A4;&#x03B1;&#x03B9;&#x03C1;&#x03B9;&#x03AC;&#x03BE;&#x03C4;&#x03B5; &#x03C4;&#x03B7;&#x03BD; &#x03AD;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B1;&#x03C3;&#x03B7; &#x03C4;&#x03BF;&#x03C5; &#x03B1;&#x03BD;&#x03AD;&#x03BC;&#x03BF;&#x03C5; (&#x03C3;&#x03B5; Beaufort) &#x03BC;&#x03B5; &#x03C4;&#x03BF; &#x03CD;&#x03C8;&#x03BF;&#x03C2; &#x03C4;&#x03C9;&#x03BD; &#x03BA;&#x03C5;&#x03BC;&#x03AC;&#x03C4;&#x03C9;&#x03BD; (&#x03C3;&#x03B5; m) &#x03C0;&#x03BF;&#x03C5; &#x03C0;&#x03C1;&#x03BF;&#x03BA;&#x03B1;&#x03BB;&#x03B5;&#x03AF;.&#x039D;&#x03B1; &#x03C3;&#x03C5;&#x03BC;&#x03B2;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BB;&#x03B5;&#x03C5;&#x03C4;&#x03B5;&#x03AF;&#x03C4;&#x03B5; &#x03C4;&#x03BF;&#x03BD; &#x03C0;&#x03AF;&#x03BD;&#x03B1;&#x03BA;&#x03B1; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03BD;&#x03B1; &#x03BB;&#x03CD;&#x03C3;&#x03B5;&#x03C4;&#x03B5; &#x03C4;&#x03B7;&#x03BD; &#x03AC;&#x03C3;&#x03BA;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B7;!
</title>
 
<!-- Made with executable version 6.3 Release 0 Build 3 -->
 
<!-- The following insertion allows you to add your own code directly to this head tag from the configuration screen -->
 
<style type="text/css">
 
/* This is the CSS stylesheet used in the exercise. */
/* Elements in square brackets are replaced by data based on configuration settings when the exercise is built. */
 
/* BeginCorePageCSS */
 
/* Made with executable version 6.3 Release 0 Build 3 */
 
/* Hack to hide a nested Quicktime player from IE, which can't handle it. */
* html object.MediaPlayerNotForIE {
  display: none;
}
 
body{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  background-color: #C0C0C0;
  color: #000000;
 
  margin-right: 5%;
  margin-left: 5%;
  font-size: small;
}
 
p{
  text-align: left;
  margin: 0px;
  font-size: 100%;
}
 
table,div,span,td{
  font-size: 100%;
  color: #000000;
}
 
div.Titles{
  padding: 0.5em;;
  text-align: center;
  color: #000000;
}
 
button{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 100%;
  display: inline;
}
 
.ExerciseTitle{
  font-size: 140%;
  color: #000000;
}
 
.ExerciseSubtitle{
  font-size: 120%;
  color: #000000;
}
 
div.StdDiv{
  background-color: #FFFFFF;
  text-align: center;
  font-size: 100%;
  color: #000000;
  padding: 0.5em;
  border-style: solid;
  border-width: 1px 1px 1px 1px;
  border-color: #000000;
  margin-bottom: 1px;
}
 
/* EndCorePageCSS */
 
.RTLText{
  text-align: right;
  font-size: 150%;
  direction: rtl;
  font-family: "Simplified Arabic", "Traditional Arabic", "Times New Roman", Geneva,Arial,sans-serif; 
}
 
.CentredRTLText{
  text-align: center;
  font-size: 150%;
  direction: rtl;
  font-family: "Simplified Arabic", "Traditional Arabic", "Times New Roman", Geneva,Arial,sans-serif; 
}
 
button p.RTLText{
  text-align: center;
}
 
.RTLGapBox{
  text-align: right;
  font-size: 150%;
  direction: rtl;
  font-family: "Times New Roman", Geneva,Arial,sans-serif;
}
 
.Guess{
  font-weight: bold;
}
 
.CorrectAnswer{
  font-weight: bold;
}
 
div#Timer{
  padding: 0.25em;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  text-align: center;
  color: #000000;
}
 
span#TimerText{
  padding: 0.25em;
  border-width: 1px;
  border-style: solid;
  font-weight: bold;
  display: none;
  color: #000000;
}
 
span.Instructions{
 
}
 
div.ExerciseText{
 
}
 
.FeedbackText, .FeedbackText span.CorrectAnswer, .FeedbackText span.Guess, .FeedbackText span.Answer{
  color: #000000;
}
 
.LeftItem{
  font-size: 100%;
  color: #000000;
  text-align: left;
}
 
.RightItem{
  font-weight: bold;
  font-size: 100%;
  color: #000000;
}
 
span.CorrectMark{
 
}
 
input, textarea{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 120%;
}
 
select{
  font-size: 100%;
}
 
div.Feedback {
  background-color: #C0C0C0;
  left: 33%;
  width: 34%;
  top: 33%;
  z-index: 1;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  padding: 5px;
  text-align: center;
  color: #000000;
  position: absolute;
  display: none;
  font-size: 100%;
}
 
div.ExerciseDiv{
  color: #000000;
}
 
/* JMatch flashcard styles */
table.FlashcardTable{
  background-color: transparent;
  color: #000000;
  border-color: #000000;
  margin-left: 5%;
  margin-right: 5%;
  margin-top: 2em;
  margin-bottom: 2em;
  width: 90%;
  position: relative;
  text-align: center;
  padding: 0px;
}
 
table.FlashcardTable tr{
  border-style: none;
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  background-color: #FFFFFF;
}
 
table.FlashcardTable td.Showing{
  font-size: 140%;
  text-align: center;
  width: 50%;
  display: table-cell;
  padding: 2em;
  margin: 0px;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  color: #000000;
  background-color: #FFFFFF;
}
 
table.FlashcardTable td.Hidden{
  display: none;
}
 
/* JMix styles */
div#SegmentDiv{
  margin-top: 2em;
  margin-bottom: 2em;
  text-align: center;
}
 
a.ExSegment{
  font-size: 120%;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  color: #000000;
}
 
span.RemainingWordList{
  font-style: italic;
}
 
div.DropLine {
  position: absolute;
  text-align: center;
  border-bottom-style: solid;
  border-bottom-width: 1px;
  border-bottom-color: #000000;
  width: 80%;
}
 
/* JCloze styles */
 
.ClozeWordList{
  text-align: center;
  font-weight: bold;
}
 
div.ClozeBody{
  text-align: left;
  margin-top: 2em;
  margin-bottom: 2em;
  line-height: 2.0
}
 
span.GapSpan{
  font-weight: bold;
}
 
/* JCross styles */
 
table.CrosswordGrid{
  margin: auto auto 1em auto;
  border-collapse: collapse;
  padding: 0px;
  background-color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid tbody tr td{
  width: 1.5em;
  height: 1.5em;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  font-size: 140%;
  padding: 1px;
  margin: 0px;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  border-color: #000000;
  color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid span{
  color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid td.BlankCell{
  background-color: #000000;
  color: #000000;
}
 
table.CrosswordGrid td.LetterOnlyCell{
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  background-color: #ffffff;
  color: #000000;
  font-weight: bold;
}
 
table.CrosswordGrid td.NumLetterCell{
  text-align: left;
  vertical-align: top;
  background-color: #ffffff;
  color: #000000;
  padding: 1px;
  font-weight: bold;
}
 
.NumLetterCellText{
  cursor: pointer;
  color: #000000;
}
 
.GridNum{
  vertical-align: super;
  font-size: 66%;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  color: #000000;
}
 
.GridNum:hover, .GridNum:visited{
  color: #000000;
}
 
table#Clues{
  margin: auto;
  vertical-align: top;
}
 
table#Clues td{
  vertical-align: top;
}
 
table.ClueList{
 margin: auto;
}
 
td.ClueNum{
  text-align: right;
  font-weight: bold;
  vertical-align: top;
}
 
td.Clue{
  text-align: left;
}
 
div#ClueEntry{
  text-align: left;
  margin-bottom: 1em;
}
 
/* Keypad styles */
 
div.Keypad{
  text-align: center;
  display: none; /* initially hidden, shown if needed */
  margin-bottom: 0.5em;
}
 
div.Keypad button{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 120%;
  background-color: #ffffff;
  color: #000000;
  width: 2em;
}
 
/* JQuiz styles */
 
div.QuestionNavigation{
  text-align: center;
}
 
.QNum{
  margin: 0em 1em 0.5em 1em;
  font-weight: bold;
  vertical-align: middle;
}
 
textarea{
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
}
 
.QuestionText{
  text-align: left;
  margin: 0px;
  font-size: 100%;
}
 
.Answer{
  font-size: 120%;
  letter-spacing: 0.1em;
}
 
.PartialAnswer{
  font-size: 120%;
  letter-spacing: 0.1em;
  color: #000000;
}
 
.Highlight{
  color: #000000;
  background-color: #ffff00;
  font-weight: bold;
  font-size: 120%;
}
 
ol.QuizQuestions{
  text-align: left;
  list-style-type: none;
}
 
li.QuizQuestion{
  padding: 1em;
  border-style: solid;
  border-width: 0px 0px 1px 0px;
}
 
ol.MCAnswers{
  text-align: left;
  list-style-type: upper-alpha;
  padding: 1em;
}
 
ol.MCAnswers li{
  margin-bottom: 1em;
}
 
ol.MSelAnswers{
  text-align: left;
  list-style-type: lower-alpha;
  padding: 1em;
}
 
div.ShortAnswer{
  padding: 1em;
}
 
.FuncButton {
  text-align: center;
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #ffffff;
  border-top-color: #ffffff;
  border-right-color: #7f7f7f;
  border-bottom-color: #7f7f7f;
  color: #000000;
  background-color: #FFFFFF;
 
  border-width: 2px;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  cursor: pointer;
}
 
.FuncButtonUp {
  color: #FFFFFF;
  text-align: center;
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #ffffff;
  border-top-color: #ffffff;
  border-right-color: #7f7f7f;
  border-bottom-color: #7f7f7f;
 
  background-color: #000000;
  color: #FFFFFF;
  border-width: 2px;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  cursor: pointer;
}
 
.FuncButtonDown {
  color: #FFFFFF;
  text-align: center;
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #7f7f7f;
  border-top-color: #7f7f7f;
  border-right-color: #ffffff;
  border-bottom-color: #ffffff;
  background-color: #000000;
  color: #FFFFFF;
 
  border-width: 2px;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  cursor: pointer;
}
 
/*BeginNavBarStyle*/
 
div.NavButtonBar{
  background-color: #000000;
  text-align: center;
  margin: 2px 0px 2px 0px;
  clear: both;
  font-size: 100%;
}
 
.NavButton {
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #7f7f7f;
  border-top-color: #7f7f7f;
  border-right-color: #000000;
  border-bottom-color: #000000;
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
 
  border-width: 2px;
  cursor: pointer;  
}
 
.NavButtonUp {
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #7f7f7f;
  border-top-color: #7f7f7f;
  border-right-color: #000000;
  border-bottom-color: #000000;
  color: #000000;
  background-color: #ffffff;
 
  border-width: 2px;
  cursor: pointer;  
}
 
.NavButtonDown {
  border-style: solid;
 
  border-left-color: #000000;
  border-top-color: #000000;
  border-right-color: #7f7f7f;
  border-bottom-color: #7f7f7f;
  color: #000000;
  background-color: #ffffff;
 
  border-width: 2px;
  cursor: pointer;  
}
 
/*EndNavBarStyle*/
 
a{
  color: #0000FF;
}
 
a:visited{
  color: #0000CC;
}
 
a:hover{
  color: #0000FF;
}
 
div.CardStyle {
  position: absolute;
  font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
  font-size: 100%;
  padding: 5px;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  color: #000000;
  background-color: #FFFFFF;
  left: -50px;
  top: -50px;
  overflow: visible;
}
 
.rtl{
  text-align: right;
  font-size: 140%;
}
 
</style>
 
<script type="text/javascript">
 
//<![CDATA[
 
<!--
 
function Client(){
//if not a DOM browser, hopeless
  this.min = false; if (document.getElementById){this.min = true;};
 
  this.ua = navigator.userAgent;
  this.name = navigator.appName;
  this.ver = navigator.appVersion; 
 
//Get data about the browser
  this.mac = (this.ver.indexOf('Mac') != -1);
  this.win = (this.ver.indexOf('Windows') != -1);
 
//Look for Gecko
  this.gecko = (this.ua.indexOf('Gecko') > 1);
  if (this.gecko){
    this.geckoVer = parseInt(this.ua.substring(this.ua.indexOf('Gecko')+6, this.ua.length));
    if (this.geckoVer < 20020000){this.min = false;}
  }
 
//Look for Firebird
  this.firebird = (this.ua.indexOf('Firebird') > 1);
 
//Look for Safari
  this.safari = (this.ua.indexOf('Safari') > 1);
  if (this.safari){
    this.gecko = false;
  }
 
//Look for IE
  this.ie = (this.ua.indexOf('MSIE') > 0);
  if (this.ie){
    this.ieVer = parseFloat(this.ua.substring(this.ua.indexOf('MSIE')+5, this.ua.length));
    if (this.ieVer < 5.5){this.min = false;}
  }
 
//Look for Opera
  this.opera = (this.ua.indexOf('Opera') > 0);
  if (this.opera){
    this.operaVer = parseFloat(this.ua.substring(this.ua.indexOf('Opera')+6, this.ua.length));
    if (this.operaVer < 7.04){this.min = false;}
  }
  if (this.min == false){
    alert('Your browser may not be able to handle this page.');
  }
 
//Special case for the horrible ie5mac
  this.ie5mac = (this.ie&&this.mac&&(this.ieVer<6));
}
 
var C = new Client();
 
//for (prop in C){
//  alert(prop + ': ' + C[prop]);
//}
 
//CODE FOR HANDLING NAV BUTTONS AND FUNCTION BUTTONS
 
//[strNavBarJS]
function NavBtnOver(Btn){
  if (Btn.className != 'NavButtonDown'){Btn.className = 'NavButtonUp';}
}
 
function NavBtnOut(Btn){
  Btn.className = 'NavButton';
}
 
function NavBtnDown(Btn){
  Btn.className = 'NavButtonDown';
}
//[/strNavBarJS]
 
function FuncBtnOver(Btn){
  if (Btn.className != 'FuncButtonDown'){Btn.className = 'FuncButtonUp';}
}
 
function FuncBtnOut(Btn){
  Btn.className = 'FuncButton';
}
 
function FuncBtnDown(Btn){
  Btn.className = 'FuncButtonDown';
}
 
function FocusAButton(){
  if (document.getElementById('CheckButton1') != null){
    document.getElementById('CheckButton1').focus();
  }
  else{
    if (document.getElementById('CheckButton2') != null){
      document.getElementById('CheckButton2').focus();
    }
    else{
      document.getElementsByTagName('button')[0].focus();
    }
  }
}
 
//CODE FOR HANDLING DISPLAY OF POPUP FEEDBACK BOX
 
var topZ = 1000;
 
function ShowMessage(Feedback){
  var Output = Feedback + '<br /><br />';
  document.getElementById('FeedbackContent').innerHTML = Output;
  var FDiv = document.getElementById('FeedbackDiv');
  topZ++;
  FDiv.style.zIndex = topZ;
  FDiv.style.top = TopSettingWithScrollOffset(30) + 'px';
 
  FDiv.style.display = 'block';
 
  ShowElements(false, 'input');
  ShowElements(false, 'select');
  ShowElements(false, 'object');
  ShowElements(true, 'object', 'FeedbackContent');
 
//Focus the OK button
  setTimeout("document.getElementById('FeedbackOKButton').focus()", 50);
 
//
}
 
function ShowElements(Show, TagName, ContainerToReverse){
// added third argument to allow objects in the feedback box to appear
//IE bug -- hide all the form elements that will show through the popup
//FF on Mac bug : doesn't redisplay objects whose visibility is set to visible
//unless the object's display property is changed
 
  //get container object (by Id passed in, or use document otherwise)
  TopNode = document.getElementById(ContainerToReverse);
  var Els;
  if (TopNode != null) {
    Els = TopNode.getElementsByTagName(TagName);
  } else {
    Els = document.getElementsByTagName(TagName);
  }
 
  for (var i=0; i<Els.length; i++){
    if (TagName == "object") {
      //manipulate object elements in all browsers
      if (Show == true){
        Els[i].style.visibility = 'visible';
        //get Mac FireFox to manipulate display, to force screen redraw
        if (C.mac && C.gecko) {Els[i].style.display = '';}
      }
      else{
        Els[i].style.visibility = 'hidden';
        if (C.mac && C.gecko) {Els[i].style.display = 'none';}
      }
    } 
    else {
      // tagName is either input or select (that is, Form Elements)
      // ie6 has a problem with Form elements, so manipulate those
      if (C.ie) {
        if (C.ieVer < 7) {
          if (Show == true){
            Els[i].style.visibility = 'visible';
          }
          else{
            Els[i].style.visibility = 'hidden';
          }
        }
      }
    }
  }
}
 
function HideFeedback(){
  document.getElementById('FeedbackDiv').style.display = 'none';
  ShowElements(true, 'input');
  ShowElements(true, 'select');
  ShowElements(true, 'object');
  if (Finished == true){
    Finish();
  }
}
 
//GENERAL UTILITY FUNCTIONS AND VARIABLES
 
//PAGE DIMENSION FUNCTIONS
function PageDim(){
//Get the page width and height
  this.W = 600;
  this.H = 400;
  this.W = document.getElementsByTagName('body')[0].clientWidth;
  this.H = document.getElementsByTagName('body')[0].clientHeight;
}
 
var pg = null;
 
function GetPageXY(El) {
  var XY = {x: 0, y: 0};
  while(El){
    XY.x += El.offsetLeft;
    XY.y += El.offsetTop;
    El = El.offsetParent;
  }
  return XY;
}
 
function GetScrollTop(){
  if (typeof(window.pageYOffset) == 'number'){
    return window.pageYOffset;
  }
  else{
    if ((document.body)&&(document.body.scrollTop)){
      return document.body.scrollTop;
    }
    else{
      if ((document.documentElement)&&(document.documentElement.scrollTop)){
        return document.documentElement.scrollTop;
      }
      else{
        return 0;
      }
    }
  }
}
 
function GetViewportHeight(){
  if (typeof window.innerHeight != 'undefined'){
    return window.innerHeight;
  }
  else{
    if (((typeof document.documentElement != 'undefined')&&(typeof document.documentElement.clientHeight !=
   'undefined'))&&(document.documentElement.clientHeight != 0)){
      return document.documentElement.clientHeight;
    }
    else{
      return document.getElementsByTagName('body')[0].clientHeight;
    }
  }
}
 
function TopSettingWithScrollOffset(TopPercent){
  var T = Math.floor(GetViewportHeight() * (TopPercent/100));
  return GetScrollTop() + T; 
}
 
//CODE FOR AVOIDING LOSS OF DATA WHEN BACKSPACE KEY INVOKES history.back()
var InTextBox = false;
 
function SuppressBackspace(e){ 
  if (InTextBox == true){return;}
  if (C.ie) {
    thisKey = window.event.keyCode;
  }
  else {
    thisKey = e.keyCode;
  }
 
  var Suppress = false;
 
  if (thisKey == 8) {
    Suppress = true;
  }
 
  if (Suppress == true){
    if (C.ie){
      window.event.returnValue = false;  
      window.event.cancelBubble = true;
    }
    else{
      e.preventDefault();
    }
  }
}
 
if (C.ie){
  document.attachEvent('onkeydown',SuppressBackspace);
  window.attachEvent('onkeydown',SuppressBackspace);
}
else{
  if (window.addEventListener){
    window.addEventListener('keypress',SuppressBackspace,false);
  }
}
 
function ReduceItems(InArray, ReduceToSize){
  var ItemToDump=0;
  var j=0;
  while (InArray.length > ReduceToSize){
    ItemToDump = Math.floor(InArray.length*Math.random());
    InArray.splice(ItemToDump, 1);
  }
}
 
function Shuffle(InArray){
  var Num;
  var Temp = new Array();
  var Len = InArray.length;
 
  var j = Len;
 
  for (var i=0; i<Len; i++){
    Temp[i] = InArray[i];
  }
 
  for (i=0; i<Len; i++){
    Num = Math.floor(j * Math.random());
    InArray[i] = Temp[Num];
 
    for (var k=Num; k < (j-1); k++) {
      Temp[k] = Temp[k+1];
    }
    j--;
  }
  return InArray;
}
 
function WriteToInstructions(Feedback) {
  document.getElementById('InstructionsDiv').innerHTML = Feedback;
 
}
 
function EscapeDoubleQuotes(InString){
  return InString.replace(/"/g, '&quot;')
}
 
function TrimString(InString){
    var x = 0;
 
    if (InString.length != 0) {
        while ((InString.charAt(InString.length - 1) == '\u0020') || (InString.charAt(InString.length - 1) == '\u000A') || (InString.charAt(InString.length - 1) == '\u000D')){
            InString = InString.substring(0, InString.length - 1)
        }
 
        while ((InString.charAt(0) == '\u0020') || (InString.charAt(0) == '\u000A') || (InString.charAt(0) == '\u000D')){
            InString = InString.substring(1, InString.length)
        }
 
        while (InString.indexOf(' ') != -1) {
            x = InString.indexOf(' ')
            InString = InString.substring(0, x) + InString.substring(x+1, InString.length)
         }
 
        return InString;
    }
 
    else {
        return '';
    }
}
 
function FindLongest(InArray){
  if (InArray.length < 1){return -1;}
 
  var Longest = 0;
  for (var i=1; i<InArray.length; i++){
    if (InArray[i].length > InArray[Longest].length){
      Longest = i;
    }
  }
  return Longest;
}
 
//UNICODE CHARACTER FUNCTIONS
function IsCombiningDiacritic(CharNum){
  var Result = (((CharNum >= 0x0300)&&(CharNum <= 0x370))||((CharNum >= 0x20d0)&&(CharNum <= 0x20ff)));
  Result = Result || (((CharNum >= 0x3099)&&(CharNum <= 0x309a))||((CharNum >= 0xfe20)&&(CharNum <= 0xfe23)));
  return Result;
}
 
function IsCJK(CharNum){
  return ((CharNum >= 0x3000)&&(CharNum < 0xd800));
}
 
//SETUP FUNCTIONS
//BROWSER WILL REFILL TEXT BOXES FROM CACHE IF NOT PREVENTED
function ClearTextBoxes(){
  var NList = document.getElementsByTagName('input');
  for (var i=0; i<NList.length; i++){
    if ((NList[i].id.indexOf('Guess') > -1)||(NList[i].id.indexOf('Gap') > -1)){
      NList[i].value = '';
    }
    if (NList[i].id.indexOf('Chk') > -1){
      NList[i].checked = '';
    }
  }
}
 
//EXTENSION TO ARRAY OBJECT
function Array_IndexOf(Input){
  var Result = -1;
  for (var i=0; i<this.length; i++){
    if (this[i] == Input){
      Result = i;
    }
  }
  return Result;
}
Array.prototype.indexOf = Array_IndexOf;
 
//IE HAS RENDERING BUG WITH BOTTOM NAVBAR
function RemoveBottomNavBarForIE(){
  if ((C.ie)&&(document.getElementById('Reading') != null)){
    if (document.getElementById('BottomNavBar') != null){
      document.getElementById('TheBody').removeChild(document.getElementById('BottomNavBar'));
    }
  }
}
 
//HOTPOTNET-RELATED CODE
 
var HPNStartTime = (new Date()).getTime();
var SubmissionTimeout = 30000;
var Detail = ''; //Global that is used to submit tracking data
 
function Finish(){
//If there's a form, fill it out and submit it
  if (document.store != null){
    Frm = document.store;
    Frm.starttime.value = HPNStartTime;
    Frm.endtime.value = (new Date()).getTime();
    Frm.mark.value = Score;
    Frm.detail.value = Detail;
    Frm.submit();
  }
}
 
//JMATCH CORE JAVASCRIPT CODE
 
var CorrectIndicator = ':-)';
var IncorrectIndicator = 'X';
var YourScoreIs = 'Your score is ';
var CorrectResponse = 'Correct! Well done.';
var IncorrectResponse = 'Sorry! Try again. Incorrect matches have been removed.';
var TotalUnfixedLeftItems = 0;
var TotCorrectChoices = 0;
var Penalties = 0;
var Finished = false;
var TimeOver = false;
 
var Score = 0;
var Locked = false;
var ShuffleQs = false;
var QsToShow = 6;
 
function StartUp(){
  RemoveBottomNavBarForIE();
 
  SetUpItems(ShuffleQs,QsToShow);
 
  TotalUnfixedLeftItems = document.getElementById('MatchDiv').getElementsByTagName('select').length;
 
//Create arrays
  CreateStatusArrays();
 
}
 
Status = new Array();
 
function CreateStatusArrays(){
  var Selects = document.getElementById('Questions').getElementsByTagName('select');
  for (var x=0; x<Selects.length; x++){
    Status[x] = new Array();
    Status[x][0] = 0; // Item not matched correctly yet
    Status[x][1] = 0; //Tries at this item so far
    Status[x][2] = Selects[x].id; //Store a ref to the original drop-down
    Status[x][3] = new Array(); //Sequence of guesses for this item
  }
}
 
function GetKeyFromSelectContainer(Container){
  var Result = -1;
  if (Container.getElementsByTagName('select').length > 0){
    var Select = Container.getElementsByTagName('select')[0];
    if (Select != null){
      Result = parseInt(Select.id.substring(1, Select.id.length));
    }
  }
  return Result;
}
 
function GetKeyFromSelect(Select){
  var Result = -1;
  if (Select != null){
    Result = parseInt(Select.id.substring(1, Select.id.length));
  }
  return Result;
}
 
var OriginalKeys = new Array();
var ReducedKeys = new Array();
 
function GetUniqueKeys(Container, TargetArray){
  TargetArray.length = 0;
  var x = -1;
  var SList = Container.getElementsByTagName('select');
  if (SList.length > 0){
    for (var i=0; i<SList.length; i++){
      x = GetKeyFromSelect(SList[i]);
      if (TargetArray.indexOf(x) < 0){
        TargetArray.push(x);
      }
    }
  }
}
 
function SetUpItems(ShuffleQs, ReduceTo){
  var QList = new Array();
  var i, j, k, Selects, Options;
 
//Remove all the table rows and put them in an array for processing
  var Qs = document.getElementById('Questions');
 
//First, get a list of keys
  GetUniqueKeys(Qs, OriginalKeys);
 
//Remove the table rows to an array
  while (Qs.getElementsByTagName('tr').length > 0){
    QList.push(Qs.removeChild(Qs.getElementsByTagName('tr')[0]));
  }
 
  var Reducing = (QList.length > ReduceTo);
 
//If required, select random rows to delete
  if (Reducing == true){
    var DumpItem = 0;
    while (ReduceTo < QList.length){
 
//Get a number to delete from the array
      DumpItem = Math.floor(QList.length*Math.random());
      for (i=DumpItem; i<(QList.length-1); i++){
        QList[i] = QList[i+1];
      }
      QList.length = QList.length-1;
    }
  }
//Shuffle the rows if necessary
  if (ShuffleQs == true){
    QList = Shuffle(QList);
  }
 
  TotalUnfixedLeftItems = QList.length;
 
//Write the rows back to the table body
  for (i=0; i<QList.length; i++){
    Qs.appendChild(QList[i]);
  }
 
//Now we need to remove any drop-down options that no longer have associated select items
  if (Reducing == true){
    GetUniqueKeys(Qs, ReducedKeys);
 
    Selects = Qs.getElementsByTagName('select');
    for (i=0; i<Selects.length; i++){
      Options = Selects[i].getElementsByTagName('option');
      for (j=Options.length-1; j>=0; j--){
        if (OptionRequired(Options[j].value) == false){
          Selects[i].removeChild(Options[j]);
        }
      }
    }
  }
}
 
function OptionRequired(Key){
  if (ReducedKeys.indexOf(Key) > -1){
    return true;
  }
  else{
    if (OriginalKeys.indexOf(Key) > -1){
      return false;
    }
    else{
      return true;
    }
  }
}
 
function CheckAnswers(){
  if (Locked == true){return;}
  var Select = null;
  var Key = -1;
  var Parent = null;
  var Answer = null;
  var AnsText = '';
  var AllDone = true;
  TotCorrectChoices = 0;
 
//for each item not fixed or a distractor
  for (var i=0; i<Status.length; i++){
 
//if it hasn't been answered correctly yet
    if (Status[i][0] < 1){
 
//Add one to the number of tries for this item
      Status[i][1]++;
 
//Get a pointer to the drop-down
      Select = document.getElementById(Status[i][2]);
      Key = GetKeyFromSelect(Select);
//Save the answer given
      Status[i][3].push(Select.options[Select.selectedIndex].value);
 
//Check the answer
      if (Select.options[Select.selectedIndex].value == Key){
          Status[i][0] = 1;
          AnsText = Select.options[Select.selectedIndex].innerHTML;
          Parent = Select.parentNode;
          Parent.removeChild(Select);
          Parent.innerHTML = AnsText;
          Parent.nextSibling.innerHTML = CorrectIndicator;
      } 
      else{
        AllDone = false;
        Parent = Select.parentNode;
        Parent.nextSibling.innerHTML = IncorrectIndicator;
      }
    }
    else{
//Add a copy of the last (correct) answer.
      Status[i][3].push(Status[i][3][Status[i][3].length-1]);
    }
//If it's correct, count it
    if (Status[i][0] == 1){
      TotCorrectChoices++;
    }
  }
//Calculate the score
  Score = Math.floor(((TotCorrectChoices-Penalties)/TotalUnfixedLeftItems)*100);
  if (Score<0){Score = 0;}
  var Feedback = '';
 
//Build the feedback
  if (AllDone == true){
    Feedback = YourScoreIs + ' ' + Score + '%.' + '<br />' + CorrectResponse;
  }
  else{
    Feedback = YourScoreIs + ' ' + Score + '%.' + '<br />' + IncorrectResponse;
//Penalty for incorrect check
    Penalties++;
  }
 
//If the exercise is over, deal with that
  if ((AllDone == true)||(TimeOver == true)){
 
    TimeOver = true;
    Locked = true;
    Finished = true;
    setTimeout('Finish()', SubmissionTimeout);
    WriteToInstructions(Feedback);
  }
 
//Show the feedback
  ShowMessage(Feedback);
 
}
 
//-->
 
//]]>
 
</script>
 
</head>
 
<body onload="StartUp()" id="TheBody" >
 
<!-- BeginTopNavButtons -->
 
<div class="NavButtonBar" id="TopNavBar">
 
<button class="NavButton" onfocus="NavBtnOver(this)" onblur="NavBtnOut(this)" onmouseover="NavBtnOver(this)" onmouseout="NavBtnOut(this)" onmousedown="NavBtnDown(this)" onmouseup="NavBtnOut(this)" onclick="location='contents.htm'; return false;"> Index </button>
 
<button class="NavButton" onfocus="NavBtnOver(this)" onblur="NavBtnOut(this)" onmouseover="NavBtnOver(this)" onmouseout="NavBtnOut(this)" onmousedown="NavBtnDown(this)" onmouseup="NavBtnOut(this)" onclick="location='nextpage.htm'; return false;">=&gt;</button>
 
</div>
 
<!-- EndTopNavButtons -->
 
<div class="Titles">
  <h2 class="ExerciseTitle">&#x03A4;&#x03B1;&#x03B9;&#x03C1;&#x03B9;&#x03AC;&#x03BE;&#x03C4;&#x03B5; &#x03C4;&#x03B7;&#x03BD; &#x03AD;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B1;&#x03C3;&#x03B7; &#x03C4;&#x03BF;&#x03C5; &#x03B1;&#x03BD;&#x03AD;&#x03BC;&#x03BF;&#x03C5; (&#x03C3;&#x03B5; Beaufort) &#x03BC;&#x03B5; &#x03C4;&#x03BF; &#x03CD;&#x03C8;&#x03BF;&#x03C2; &#x03C4;&#x03C9;&#x03BD; &#x03BA;&#x03C5;&#x03BC;&#x03AC;&#x03C4;&#x03C9;&#x03BD; (&#x03C3;&#x03B5; m) &#x03C0;&#x03BF;&#x03C5; &#x03C0;&#x03C1;&#x03BF;&#x03BA;&#x03B1;&#x03BB;&#x03B5;&#x03AF;.<br />&#x039D;&#x03B1; &#x03C3;&#x03C5;&#x03BC;&#x03B2;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BB;&#x03B5;&#x03C5;&#x03C4;&#x03B5;&#x03AF;&#x03C4;&#x03B5; &#x03C4;&#x03BF;&#x03BD; &#x03C0;&#x03AF;&#x03BD;&#x03B1;&#x03BA;&#x03B1; &#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x03BD;&#x03B1; &#x03BB;&#x03CD;&#x03C3;&#x03B5;&#x03C4;&#x03B5; &#x03C4;&#x03B7;&#x03BD; &#x03AC;&#x03C3;&#x03BA;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B7;!<br /></h2>
 
  <h3 class="ExerciseSubtitle">Matching exercise</h3>
 
</div>
 
<div id="InstructionsDiv" class="StdDiv">
  <div id="Instructions">Match the items on the right to the items on the left.</div>
</div>
 
<div id="MainDiv" class="StdDiv">
 
<button id="CheckButton1" class="FuncButton" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onfocus="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" onclick="CheckAnswers()">&nbsp;Check&nbsp;</button>
 
<div id="MatchDiv" style="text-align: center;">
 
<form id="QForm" method="post" action="" onsubmit="return false;">
<table border="0" style="margin: 2em auto 2em auto;"><tbody id="Questions">
 
<tr><td class="LeftItem">8 Beaufort</td><td class="RightItem"><select id="s0_0"><option value="x">???</option>
<option value="1">3,3</option>
<option value="0">5,5m</option>
<option value="3">13,1</option>
<option value="2">46m</option>
<option value="4">2m</option>
<option value="5">29,5m</option>
</select></td><td></td></tr><tr><td class="LeftItem">4 Beaufort</td><td class="RightItem"><select id="s1_1"><option value="x">???</option>
<option value="1">3,3</option>
<option value="0">5,5m</option>
<option value="3">13,1</option>
<option value="2">46m</option>
<option value="4">2m</option>
<option value="5">29,5m</option>
</select></td><td></td></tr><tr><td class="LeftItem">12 Beaufort</td><td class="RightItem"><select id="s2_2"><option value="x">???</option>
<option value="1">3,3</option>
<option value="0">5,5m</option>
<option value="3">13,1</option>
<option value="2">46m</option>
<option value="4">2m</option>
<option value="5">29,5m</option>
</select></td><td></td></tr><tr><td class="LeftItem">7 Beaufort</td><td class="RightItem"><select id="s3_3"><option value="x">???</option>
<option value="1">3,3</option>
<option value="0">5,5m</option>
<option value="3">13,1</option>
<option value="2">46m</option>
<option value="4">2m</option>
<option value="5">29,5m</option>
</select></td><td></td></tr><tr><td class="LeftItem">3 Beaufort</td><td class="RightItem"><select id="s4_4"><option value="x">???</option>
<option value="1">3,3</option>
<option value="0">5,5m</option>
<option value="3">13,1</option>
<option value="2">46m</option>
<option value="4">2m</option>
<option value="5">29,5m</option>
</select></td><td></td></tr><tr><td class="LeftItem">10 Beaufort</td><td class="RightItem"><select id="s5_5"><option value="x">???</option>
<option value="1">3,3</option>
<option value="0">5,5m</option>
<option value="3">13,1</option>
<option value="2">46m</option>
<option value="4">2m</option>
<option value="5">29,5m</option>
</select></td><td></td></tr>
 
</tbody></table>
</form>
</div>
 
<button id="CheckButton2" class="FuncButton" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onfocus="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" onclick="CheckAnswers()">&nbsp;Check&nbsp;</button>
 
</div>
 
<div class="Feedback" id="FeedbackDiv">
<div class="FeedbackText" id="FeedbackContent"></div>
<button id="FeedbackOKButton" class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" onclick="HideFeedback(); return false;">&nbsp;OK&nbsp;</button>
</div>
 
<!-- BeginBottomNavButtons -->
 
<div class="NavButtonBar" id="BottomNavBar">
 
<button class="NavButton" onfocus="NavBtnOver(this)" onblur="NavBtnOut(this)" onmouseover="NavBtnOver(this)" onmouseout="NavBtnOut(this)" onmousedown="NavBtnDown(this)" onmouseup="NavBtnOut(this)" onclick="location='contents.htm'; return false;"> Index </button>
 
<button class="NavButton" onfocus="NavBtnOver(this)" onblur="NavBtnOut(this)" onmouseover="NavBtnOver(this)" onmouseout="NavBtnOut(this)" onmousedown="NavBtnDown(this)" onmouseup="NavBtnOut(this)" onclick="location='nextpage.htm'; return false;">=&gt;</button>
 
</div>
 
<!-- EndBottomNavButtons -->
 
<!-- BeginSubmissionForm -->
 
<!-- EndSubmissionForm -->
 
</body>
 
</html>

prev_blue1.gif

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License